سامانه جلسه دفاع
شما اینجا هستید :  سامانه های یکپارچه دانشگاهی  >
لیست موضوعات پیشنهادی • کد موضوع : 1
  سامانه تصویب پروپوزال تحت وب
  سامانه تصویب پروپوزال تحت وب به زبان ASP.NET با امکانات مورد نیاز
  نام استاد : مهندس رضایی
  حداکثر تعداد دانشجو 2
  رشته تحصیلی کارشناسی نرم افزار
  تاریخ ثبت 1393/11/23
  حداکثر تاریخ ارائه 1394/12/26
  کد موضوع : 2
  سامانه رزرو جلسه دفاع
  سامانه رزرو جلسه دفاع به زبان Asp.net با مشخصات درخواستی
  نام استاد : مهندس رضایی
  حداکثر تعداد دانشجو 1
  رشته تحصیلی مهندسی نرم افزار
  تاریخ ثبت 1393/11/23
  حداکثر تاریخ ارائه 1394/12/26
  کد موضوع : 3
  سیستم های کنترل هویت تصویری
  سیستم های کنترل هویت تصویری با استفاده از ...
  نام استاد : مهندس جعفری
  حداکثر تعداد دانشجو 3
  رشته تحصیلی دکترای نرم افزار
  تاریخ ثبت 1393/11/23
  حداکثر تاریخ ارائه 1395/01/31
دانشگاه تهران - پردیس بین الملل کیش   آدرس : جزیره کیش - بلوار میرمهنا ، ابتدای نیایش   تلفن تماس : 4430055 (0764)