فرم ثبت نام انجمن




*
شماره دانشجویی
 

*
نام و نام خانوادگی
 

*
مقطع تحصیلی



*
رشته تحصیلی
 

*
معدل کل نیمسال گذشته
 

*
شماره تماس
 

*
آدرس ایمیل
 

*
تصویر کارت ملی
 
ارسال فایل

*
تصویر کارت دانشجویی
 
ارسال فایل

سوابق علمی مورد نیاز
 
ارسال فایل

*
انگیزه شما از عضویت در انجمن علمی پردیس کیش چیست؟

  
نام و نام خانوادگی :


شماره همراه (اختیاری) :
لطفا شماره همراه خود را وارد کنید.


آدرس ایمیل (اختیاری) :
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید.



کد امنیتی :
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده در شکل فوق را وارد کنید.