فرم ثبت نام انجمن
*
شماره دانشجویی
 

*
نام و نام خانوادگی
 

*
مقطع تحصیلی*
رشته تحصیلی
 

*
معدل کل نیمسال گذشته
 

*
شماره تماس
 

*
آدرس ایمیل
 

*
تصویر کارت ملی
 
ارسال فایل

*
تصویر کارت دانشجویی
 
ارسال فایل

سوابق علمی مورد نیاز
 
ارسال فایل

*
انگیزه شما از عضویت در انجمن علمی پردیس کیش چیست؟

  


کد امنیتی :
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده در شکل فوق را وارد کنید.