فرم پرداخت شهریه مرکز زبان پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید.

تذکر مهم :
این فرم جهت پرداخت شهریه مرکز زبان مختص دانشجویان پردیس بین المللی کیش می باشد.*
نام :
 

*
نام خانوادگی :
 

*
شماره دانشجویی :
 

جنسیت :

*
مقطع تحصیلی :

*
رشته تحصیلی :
 

*
شماره تماس :
 

  

مبلغ قابل پرداخت : 11000000 ریالکد امنیتی :
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده در شکل فوق را وارد کنید.