فرم ارزشیابی مرکز زبان

با سلام،
با توجه به ارزشمندی نظرات و پیشنهادات شما، خواهشمند است با بیان آنها، این مرکز را در رفع کاستی ها و افزایش کیفیت عملکرد آن یاری فرمائید.
نظر خود را در مورد نحوه عملکرد مدرس این درس و مرکز زبان، به صراحت بیان نمائید و اطمینان داشته باشید نظرات شما کاملاَ محرمانه بوده و جهت بهبود فرآیندهای مرکز زبان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.*
شماره دانشجویی
 

*
سطح

*
نام مدرس
 

ارزشیابی

ردیف شرح سؤال بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد
1 تسلط مدرس بر موضوع درس
2 توانایی انتقال مطالب اساسی درس
3 تلاش جهت طرح مباحث جدید و استفاده از منابع روز
4 شرکت دادن دانشجویان در مباحث درس
5 نحوه مدیریت کلاس و شروع و پایان کلاس در ساعات اعلام شده
6 امکان ارتباط (حضوری و غیر حضوری) با مدرس در خارج از کلاس
7 آداب و رفتار اجتماعی با دانشجویان و احترام متقابل
8 تسلط شما به زبان انگلیسی قبل از گذراندن دوره
9 تسلط شما به زبان انگلیسی بعد از گذراندن دوره
10 استفاده ازشیوه های ارزشیابی مناسب از دانشجویان
11 رضایت از برنامه ریزی و زمانبندی کلاس با توجه به عدم تداخل با دروس تخصصی
12 مناسب بودن محتوا و کیفیت منابع و کتاب های درسی پیشنهاد شده
13 ایجاد انگیزه و رغبت در دانشجویان جهت تحقیق و مطالعه
14 واکنش منطقی و معقول به پیشنهادها، انتقادها و دیدگاه های دانشجویان
15 گشاده رویی استاد و تکریم دانشجویان

*
نمره به مدرس از 10:
 

لطفاَ پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را برای بهبود عملکرد این مرکز مرقوم فرمائید.

  


کد امنیتی :
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده در شکل فوق را وارد کنید.